Lånereglement

Velkommen som låner ved Råde bibliotek

 • Du er velkommen til å låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det passer deg.
 • Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet.
 • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort. Tapt kort må erstattes
 • Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre lånetid
 • Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan gjøres via Internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket
 • Biblioteket kan skaffe materiale fra andre bibliotek dersom det ikke er tilgjengelig i det biblioteket du besøker
 • For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes
 • Du kan få ett lånekort, som du kan bruke på alle folkebibliotek og de fleste høgskole eller –universitetsbibliotek i Norge.
 • For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort
 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett
 • Bibliotekansatte har taushetsplikt

Utlånstid for film/DVD er 7 dager. Ved utlån av film vil aldersgrensene som står på omslaget bli fulgt.

Gebyr- og erstatningssatsene  er vedtatt av kommunestyret i Råde kommune.

Oppdatert januar 2021